De organisatie.

  De VZW BMPA (verenigingnummer 0885.355.325) is opgericht op 30 november 2005 door de toenmalige, stichtende, leden : Wim Corijn (BMG Unisong NV), Guy van Handenhove (EMI Music Publishing Belgium), Herman van Laar (Het Gerucht) et Claude Martin (Team For Action).

  Haar bestuur bestaat uit 5 leden-uitgevers die elke 3 jaar worden verkozen in de schoot van haar Algemene Vergadering. Het bestuur benoemt op haar beurt een voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en penningmeester. Zij kan ook een Directeur aanstellen voor het dagelijks bestuur.

  De huidige samenstelling van het bestuur is :

  Stefaan Moriau, CTM Entertainment Belgium (Voorzitter)

  Patrick Mortier, PMP Music (Ondervoorzitter en Penningmeester)

  Petra Vonck, Studio 100 (Secretaris)

  Pierre Mossiat, Strictly Confidential (Bestuurder)

  Niels Walboomers, SONY/ATV (Bestuurder)

  Het bestuur vergadert op maandelijks basis (behalve in de zomermaanden) en 3 keer per jaar organiseert BMPA een open meeting waaronder de Algemene Vergadering die statutair plaats vindt op de eerste donderdag van februari.